Vzduchotechnika Liberec

Vzduchotechnika je dnes součástí téměř každé stavby, od nejjednoduššího zařízení, které obsahuje pouze ventilátor pro odvod nebo přívod vzduchu, až po komplexní vzduchotechnická zařízení, která zajistí požadované podmínky prostředí ve větraném prostoru a jejichž součástí jsou kromě ventilátoru také např. filtr vzduchu, tlumič hluku, výměník tepla (topení nebo chlazení), odvlhčovač vzduchu, zvlhčovač vzduchu, potrubí pro rozvod vzduchu a případně i rekuperace.

Co je rekuperace? Rekuperace je proces zpětného získávání tepla. Přiváděný venkovní, čerstvý prochází přes tepelný výměník uvnitř rekuperační jednotky, z druhé strany o výměníku vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Oba proudy vzduchu jsou od sebe dokonale odděleny, aby nedocházelo ke zpětnému přenosu pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduchu přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla až kolem 90 %. Odpadní vzduch 22 °C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. -5 °C až na 20 °C. Jasně je vidět, že rekuperace je skvělá součást celého VZT systému, sama o sobě však “vytápět” dům nedokáže. Sníží velmi výrazně množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti rekuperace končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

Filtrace a čištění vzduchu

  • průmyslová filtrace
  • odsávání olejové mlhy
  • odsávání výfukových plynů

Potrubí vzduchotechniky

Klasické potrubí z pozinkovaného plechu vč. všech regulačních tlumících a distribučních prvků potrubí ALP® (vyrábí se z desek 20mm silných z PUR pěny mezi dvěma foliemi z gofrovaného hliníků). Dodáváme a montujeme hranaté-předizolované potrubí alp-SYSTEM® . Toto potrubí nepodléhá korozi, má mimořádně nízkou hmotnost, vynikající tepelné i zvukové izolační vlastnosti a vyznačuje se mimořádnou těsností. Potrubí vyhovuje nízkou hmotností, vynikajícími tepelnými i zvukovými, izolačními vlastnostmi a vyznačuje se mimořádnou těsností. Potrubí vyhovuje vysokým nárokům pro přiznané instalace v interiéru i exteriéru včetně možností barevného doladění. Díky svým vynikajícím vlastnostem (odolnosti proti korozi a izolačním vlastnostem, charakteristice povrchu potrubí) a na základě kladných stanovisek hlavního hygienika ČR a Státního zdravotního ústavu je toto potrubí vhodné pro větrání potravinářských provozů, zdravotnických zařízení, bazénů a veškeré občanské vybavenosti. Potrubí alp-SYSTEM® je jedna z technologií italské firmy ALP® .