Tepelná čerpadla Liberec

Tepelná čerpadla

Energie a její úspory jsou témata, se kterými se setkáváme na každém kroku. Jednou z možností, jak snížit spotřebu energie a tím náklady na její pořizování, jsou tepelná čerpadla. Dodáváme a montujeme tepelná čerpadla systému vzduch-vzduch a vzduch-voda od výrobců LG electronics, Toshiba, Stiebel Eltron, Mitsubishi a provádíme jejich servis a údržbu. Tato tepelná čerpadla využívají jako zdroj energie (tepla) vzduch, jsou z celé rodiny tepelných čerpadel nejméně náročná na rozsah instalací na straně zdroje energie (tepla) a s ohledem na stále rostoucí kvalitu používaných kompresorů, které jsou srdcem tepelných čerpadel, roste i jejich účinnost.

Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají energie z venkovního vzduchu a převádějí ji přes výměník do vody pro vytápění.

Vyrábějí se dvojím provedení:

 • Split systém (dělený)
 • Monoblok systém

Dělený systém se skládá z venkovní jednotky a z vnitřního hydroboxu, na který je pak možné napojit zásobník teplé užitkové vody. Monoblok systém má pouze venkovní jednotku.Obě provedení nabízíme ve výkonových řadách 7, 9, 12, 14 a 16 kW topného výkonu. Tepelná čerpadla, například Panasonic Aquarea, vykazují až 78 % úsporu nákladů za vytápění oproti elektrickým topným systémům.

  Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou zařízení, kdy je teplo odebíráno okolnímu venkovnímu vzduchu a pomocí vnitřních jednotek distribuováno do příslušných místností.

  Tepelná čerpadla vzduch/voda

  Nízké provozní náklady srovnatelné se systémy země/voda a voda/voda. Snadná instalace s možností kombinace se stávajícím topným systémem. Nespornou výhodou instalace tohoto zařízení je možnost získání snížené sazby na elektrickou energii pro tepelné čerpadlo.

  Výhody:

  • výrazně nižší pořizovací náklady oproti systémům země/voda a voda/voda
  • možnost kombinace se stávajícím topným systémem
  • možnost ohřevu tepelné vody

  Tepelná čerpala vzduch/vzduch

  Nízké provozní náklady, srovnatelné se systémem vzduch/voda. Systém navíc umožňuje v letním období chlazení. Jedná se o ucelený systém vytápění/chlazení objektu. Nespornou výhodou instalace tohoto zařízení je možnost získání snížené sazby na elektrickou energii pro tepelné čerpadlo.

  Výhody:

  • nízké provozní náklady
  • v letním období možnost chlazení
  • získání snížené sazby na elektrickou energii

  My se specializujeme na montáž tepelných čerpadel značky Panasonic – systémy vzduch/vzduch a vzduch/voda.