Technologie

 • Společnost DAP-LIBEREC a. s. instalace a trasfery technologických celků
 • Naše firma se také zabývá montáží, demontáží, instalací a trasferem technologických celků i jednotlivého zařízení
 • Historie této činnosti se datuje od roku 2003, od kdy jsme prováděli instalace a opravy technologií a strojního zařízení ve firmě DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o. Liberec, která vyrábí klimatizace do automobilů.

V průběhu doby jsme pro tuto firmu přemístili a nainstalovali mnoho linek. Velká část byla dodávána z Japonska a my jsme zajišťovali hlavně montáž, napojení médií (elektro a potrubní rozvody). Uvádění do provozu těchto technologií bylo vždy v gesci investora za pomocí japonských specialistů. O kvalitě těchto prací prováděných naší firmou svědčí nejen množství těchto montáží provedených za 15 let, ale i to, že po celou dobu provádíme i další servisní a údržbářské práce v této firmě.

Nabízíme potencionálním klientům tyto profese:

montáž technologií a transfery strojního zařízení spojené s instalacemi médií, jako:

 1. montáž technologií a transfery strojního zařízení
 2. svařování nerezových materiálů potrubních rozvodů i na vyšší tlaky do 100 barů
 3. svařování potrubních rozvodů černých materiálů
 4. strojní zámečnictví apod.
 5. izolace potrubí dle přání zákazníka
 6. práce vodo, topo
 7. klempířské práce pro opláštění technologií
 8. zámečnické práce, výroba konstrukcí a veškerých prací pro technologie
 9. strojní a obráběcí práce pro opravu a úpravu zařízení.

  Postup řešení zakázek

  • osobní konzultaci se zákazníkem a následný výběr řešení pro vaši společnost
  • zpracování nabídky
  • případné zpracování projektové dokumentace
  • po cenové dohodě a stanovení reálného termínu realizace vč. termínu předání
  • po dokončení je samozřejmostí protokolární předání hotové zakázky vč. zaškolení obsluhy
  • při předání bývá z naší strany nabídnuta i servisní smlouva na celé zařízení