Klimatizace Liberec

Klimatizace

Pro zajištění optimálních podmínek pohody prostředí (byty, kanceláře, prodejní místnosti, pracovní prostory aj.) dodáváme a montujeme klimatizační jednotky a zařízení výrobců Daikin, Toshiba, Panasonic, Midea a dalších, jakož provádíme jejich servis a údržbu. Podle požadavků a s přihlédnutím k dispozici klimatizovaných prostor je možno použít kompaktní jednotky, zařízení split (venkovní a vnitřní jednotka spojené potrubím s chladivem) nebo zařízení s centrálním zdrojem chladiva a rozvodem pro větší množství vnitřních jednotek. Klimatizační jednotky a zařízení jsou určeny především pro chlazení prostor, ale podle konstrukce mohou sloužit i k vytápění (do určité nejnižší venkovní teploty jak TČ v závislosti na konstrukci zařízení), odvhlčování, čistění a výměně vzduchu. Nejnovější řady výrobků, které používají pro regulaci výkonu invertor, jsou v provozu úspornější ve srovnání se standardními výrobky on off.

Funkce klimatizace

Klimatizace je zařízení pro úpravu vzduchu uvnitř budov, jehož hlavní funkcí je snížení/zvýšení teploty u chlazení/nebo zvýšení u tepelného čerpadla. Je to samozřejmě jiné než u ventilace, kde hlavní funkcí je výměna vzduchu za čerstvý nasávaný z exteriéru, s případnou rekuperací. Hlavní částí klimatizace je tepelný výměník, ve kterém je ochlazován vzduch k dosažení požadované teploty a je odváděna ochlazováním kondenzující vlhkost. Další částí je systém, který odvádí odebrané teplo vně klimatizovaného prostoru, například chladicí kapalinou cirkulující v potrubí a ochlazované ve venkovní chladicí jednotce. Klimatizace může být propojena s ventilací, nebo na ní může být nezávislá, například chlazení a odvod velkého množství tepla produkovaného serverovnami. Klimatizací lze upravovat vzduch bytových prostor nebo klimatizace do administrativních budov, klimatizace pro zabezpečení požadovaného pracovního prostředí technologických celků (serverovny, laboratoře, různé speciální stroje a přístroje).

Základní provedení klimatizace SPLIT (dělená klimatizace) tvoří venkovní kondenzační jednotka (obsahuje výměník – tzv. kondenzátor, kompresor a elektrickou silovou část) a vnitřní jednotka (obsahuje výměník – tzv. výparník, válcový ventilátor a ovládací elektronickou část). Venkovní a vnitřní jednotku propojují Cu trubky a ovládací kabel.