Vzduchotechnika a klimatizace DAP-LIBEREC a. s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politika jakosti

 
Vedení DAP-LIBEREC a. s. prostřednictvím této politiky stanovuje klíčové principy, které jsou realizovány v naší organizaci pro zajištění soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému managementu jakosti.
 

Zaměření na zákazníka

 
 • Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků
 • Dosahování vyváženého poměru mezi cenou a parametry našich služeb
 • Monitorování spokojenosti zákazníků s našimi službami a její zvyšování
 

Vůdcovství

 
 • Definování strategických záměrů organizace a jejich sdělování všem zaměstnancům
 • Zavádění nových technologií
 • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na jakost a současně dosahování vyhlášených záměrů a cílů
 

Zapojení zaměstnanců

 
 • Využívání znalostí, schopností a dovedností všech zaměstnanců
 • Rozvíjení odborné způsobilosti zaměstnanců
 • Hodnocení výkonnosti, uznávání osobního přístupu a přínosu zaměstnanců
 

Procesní přístup

 
 • Definování podmínek pro účinné a efektivní provádění procesů v DAP-LIBEREC a. s.
 • Uplatňování a neustálé zlepšování procesů pro plnění požadavků zákazníků
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro provádění procesů
 

Systémový přístup k managementu

 
 • Uplatňování a rozvíjení systému managementu jakosti podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001
 • Zajišťování součinnosti všech zaměstnanců v tomto systému pro efektivní plnění všech požadavků zákazníků i vedením organizace stanovených záměrů a cílů
 

Neustálé zlepšování

 
 • Provádění důsledné analýzy monitorovaných údajů a získávání informací, včasné příjímání preventivních opatření
 • Využívání podnětů zaměstnanců ke zlepšování výkonnosti všech procesů
 • Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
 • Monitorování funkce procesů a hodnocení parametrů jejich výkonnosti
 • Uplatňování týmové práce pro rozhodování a řešení problematiky jakosti
 

Vůdcovství

 
 • Monitorování a hodnocení výkonnosti našich dodavatelů
 • Vytváření vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli